Socialt ansvarstagande

På Tranemo är våra medarbetare vår viktigaste resurs och lägger grunden för utvecklingen av företaget. Som arbetsgivare erbjuder vi en bra arbetsmiljö och laganda, rättvisa villkor samt möjligheter för den som vill utvecklas. 

Tranemo jobbar även aktivt med arbetsförhållanden för människor som arbetar längre ner i leverantörskedjan. Våra leverantörsavtal är omfattande och reglerar frågor kring både miljö, etik och arbetsvillkor. Genom ett nära samarbete med våra leverantörer, säkerställer vi olika delar av våra leverantörers verksamhet och stimulerar till ett kontinuerligt förbättringsarbete. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med leverantörer, vilket är en viktig aspekt i vår målsättning.

 

Vi sätter upp tydliga, specifika krav och mål för våra leverantörer efter följande faktorer:

 

  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Arbetsvillkor och möjlighet till ekonomisk tillväxt
  • Rätt förutsättningar för att kunna betala anständiga löner
  • Jämlikhet och respekt
  • Miljömedvetenhet
Bild