Banner-Sustainability-Cirtechtex-1800x400px

LIFE CIRTECHTEX PROJECT

Tranemo är en av deltagarna i EU-projektet - Implementering av processer mot en cirkulär ekonomi genom reducering av textilt avfall från tillverkning av personlig skyddsutrustning - LIFE22-ENV-ES-LIFE-CIRTECHTEX 

 

CIRTECHTEX-projektets ambition är att använda sig av en cirkulär ekonomi för att drastiskt minska uppkomsten av avfall från tekniska textilier och återvinna dem till högkvalitativa PPE-tyger. Målet med projektet är återvinning av textilavfall för att sedan använda minst 20 % återvunnet för- och efterkonsumentmaterial i minst 80 % av de tillverkade PPE-produkterna. 

 

Projektet

Tekniska textilier är avgörande för att hålla arbetarna säkra i högriskindustrier som gjuterier, petrokemisk industri, elproduktion och hantering eller svetsning. Dessa branscher behöver kläder med hög skyddsnivå som kan förhindra brännskador och andra personskador (termiska, elektriska eller kemiska). Tygerna för denna personliga skyddsutrustning (PPE) måste uppfylla stränga standarder för att effektivt skydda arbetstagarna. 

 

Under tillverkningen av de olika PPE-tygerna längs den textila värdekedjan genereras flera materialavfall. Detta avfall är mycket värdefullt eftersom det är tillverkat av högpresterande tekniska material, som skiljer sig från råvaror som används i mode. Medan kläder på nationell nivå har sina egna återvinningsprogram (t.ex. European Clothing Action Plan) och regler (t.ex. obligatorisk separat insamling av textilier senast 2025), saknas dessa inom sektorn för tekniska textilier för industriella tillämpningar. 

 

Projektet kommer att ta itu med den cirkulära ekonomin i dess specifika fall inom sektorn för tekniska tyger för PPE, där inga liknande lösningar ännu finns tillgängliga. Projektets ambition är att ta till sig den cirkulära ekonomin för att drastiskt minska tekniska textiliers avfallsgenerering och återvinna dem till högkvalitativa PPE-tyger. Konsortiet ser framför sig ett förändrat paradigm mot hållbarhet och förbinder sig till en miljövänlig vision inom avancerade marknadssegment. 

 

Syftet med projektet är att återvinna textilavfall från värdekedjan och använda minst 20 % återvunnet material i minst 80 % av de tillverkade personliga skyddsutrustningarna. Dessa värden kommer att uppnås med hjälp av en metod för insamling av avfall (före och efter konsument) och återvinning. 

 

Medverkande

 

Tidsperiod

Juni 2023 - juni 2026

 

För mer information

Marina Textil och Cirtechtex projektet

 

 

 

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.