TRAFIK

Det är mycket viktigt att synas bra när man arbetar i trafikerade miljöer och ett plagg certifierat enligt EN ISO 20471 är att rekommendera. Det fluorescerande tyget säkerställer att du syns bra på dagen, medan reflexerna gör dig synlig när mörkret faller.

RISKANALYS

  • Trafikolyckor
  • Behov av synbarhet dag och natt


RISKUTVÄRDERING

När du arbetar i trafikerade miljöer kan du behöva plagg certifierade enligt EN ISO 20471 för att säkerställa att du syns bra både i ljusa och mörka miljöer. Vid arbete i närheten av trafik eller i miljöer med rörliga processer som t.ex. traverser eller truckar, utsätts för risken att bli påkörd eller klämd. Eftersom dessa är bland de vanligaste arbetsplatsolyckorna inkluderas synbarhet i de flesta ytterplagg Tranemo utvecklar. Kraven i standarden EN ISO 20471, styr vilken design och vilka materialkvaliteter som används i varsel-kollektionerna. Det finns tre godkända varselfärger; gul, orange och röd, varav gul och orange finns i Tranemos sortiment. För att uppnå en hög synbarhet kräver standarden att varselplagget uppnår en viss yta av fluorescerande och reflekterande material. Ju större yta, desto högre synbarhetsklass uppnår plagget. Klass 3 är högsta värdet. Ju närmare trafikerade områden du arbetar desto högre varselklass ska ditt skyddsplagg ha. Skyddsnivån som krävs definieras av den lokala riskanalysen. 

Synbar på dagen
Synbar på natten