Miljöstrategi

För en allt mer hållbar utveckling.

Tranemo strävar efter att skapa skyddskläder i världsklass samtidigt som vi minimerar vår miljöpåverkan. Vårt mål som leverantör, partner, kund och arbetsgivare är att aktivt bidra till ett bättre samhälle i harmoni med vår miljö.

Vi måste hjälpas åt att bevara en hållbar miljö för framtida generationer. Vårt miljöarbete är en viktig del i det dagliga arbetet, där vi ställer krav på hög standard för hållbarhet, säkerhet och kvalitet. Syftet med det är att bidra till ett hållbart samhälle. Vi bedriver vårt miljöarbete med ungångspunkt från vår affärsidé. 

På ett hållbart sätt utvecklar och levererar vi avancerade arbetskläder. Genom expertis och innovation skapar vi säkrare arbetsplatser.

Tranemo tar ansvar för att minska klimatpåverkan och samtidigt leder utvecklingen av avancerade flamskyddslösningar för att förebygga skador och skydda liv. Idag finns det specifika regelverk för personlig skyddsutrustning i samband med ökade krav på hälsa och säkerhet i arbetet. Med hänsyn till det, utgår vi ifrån personligt skydd i vår miljöstrategi, som kopplas samman med den senaste miljöforskningen. Detta skapar möjligheter för mer hållbara produkter och lösningar med minskad miljöbelastning under produkternas användning. Därför måste miljöpåverkan från produktens totala livscykel vägas in och inte bara miljöpåverkan från hela produktionsprocessen. 

Tranemo Environmental Eye

Tranemo Environmental Eye hjälper oss redan i produktutvecklingsprocessen att ta hänsyn till miljö- och klimatpåverkan i alla stegen av produktens livscykel. Med utgångspunkt i kundens riskanalys och användarkrav, strävar vi efter den lägsta möjliga miljö- och klimatpåverkan genom produktens hela livslängd tills dess att plagget är utslitet och ska återvinnas. 

Environmental eye

 

Våra miljöåtgärder

Hos Tranemo har fokus på miljöåtgärder varit en del av affärsmodellen i flera år. Vi utvecklar våra skyddskläder för att skydda våra användare, som ofta befinner sig i krävande miljöer där arbetskläderna slits hårt. Därför förutsätter är ökad produktlivslängd och hållbara material är en naturlig del av vår verksamhet.

 

Samtidigt måste vi lösa vår huvuduppgift att bidra till säkrare arbetsplatser med innovativa skyddsprodukter. Många av våra skyddsplagg måste uppfylla PPE-standarder. De måste vara säkra och ge det skydd som behövs, vilket i vissa fall kan ge begränsningar för möjliga miljövinster. Emellertid har vi som mål att utveckla avancerade skyddslösningar på ett hållbart sätt och arbetar aktivt med miljöåtgärder för att uppnå målet.

 

Tranemo Climate Actions

 

  • Längre produktlivscykel
  • Minskad energianvändning
  • Bättre produktionsteknologi och mindre kemikalieanvändning
  • Mer hållbara material
  • Minskad miljöpåverkan från transporter och förpackningar
  • Minskad användning av naturresurser

 

Bild