Affärsidé

Tranemo är en ledande europeisk leverantör av inherent flam- och ljusbågeskyddade arbetskläder. 
Med kompetent rådgivning och innovativa produkter arbetar vi mot en nollvision av allvarliga flamrelaterade olyckor. 

På ett hållbart sätt utvecklar och levererar vi avancerade arbetskläder. Genom expertis och innovation skapar vi säkrare arbetsplatser.

 

EXPERTS IN FLAME RETARDANT WORKWEAR.

Bild