Banner-Guideance

RÅDGIVNING

Det är varje företags ansvar att genomföra en riskbedömning och ge rätt skydd till sina anställda.


Genom att analysera och bedöma olika risker som förekommer i arbetet, blir det enklare att avgöra vilka egenskaper skyddskläderna ska ha och när de ska användas. Tranemo utvecklar skyddslösningar för varje unik risksituation och säkerställer att varje skyddsplagg har det skydd och de funktioner som krävs för att arbeta säkert. I många fall behöver man säkerställa ett högre skydd än vad standarderna kräver. För att utveckla den bästa skyddslösningen utifrån riskbedömningen, arbetar vi i tätt samarbete med kunderna. Vi bistår med rådgivning och erbjuder skräddarsydda utbildningar inom olika risker i arbetet - Tranemo Safety Academy.


HAR DU ETT SKYDDSPROBLEM?

KONTAKTA OSS!

TEL: 0325 - 799 00
[email protected]