Banner-Fitandsafety

GENERELLA KRAV

 

Den största anledningen till att bära flamskyddade kläder är att de inte ska fatta eld och/eller att begränsa spridningen för att du ska hinna reagera och sätta dig i säkerhet ifall olyckan skulle inträffa. Det finns många certifieringar och standarder för olika risker och Tranemo vill säkerställa att du väljer rätt kombination som passar ditt företag.

 

Alla Tranemos skyddskläder följer PPE-förordningen (EU)2016/425 och de senaste europeiska (EN) standarderna för skyddskläder som omfattas av förordningen. Alla plaggcertifikat med Declaration of Conformity finns tillgängliga på  www.tranemo.com. 

 

PPE-Förordningen (EU)2016/425

Alla arbetsgivare är skyldiga att utföra en riskanalys i enlighet med föreskrifterna från arbetsmiljöverket (AFS 2001:3).

 

  • Identifiera fara - Identifiera fara och riskfaktorer som kan orsaka skada.
  • Riskanalys och riskbedömning - Analysera och utvärdera risker i samband med fara.
  • Riskkontroll  - Fastställ lämpliga åtgärder för att eliminera risken eller anpassa skyddet när faran inte kan elimineras.

 

Riskbedömningen är den övergripande processen vid identifiering av fara, riskanalys och riskbedömning. PPE (Personal Protective Equipment - Personlig Skyddsutrustning) ska användas när risken inte kan undvikas eller elimineras. Innan inköp av PPE, ska arbetsgivaren utvärdera och analysera riskerna för att kunna bestämma vilka funktioner PPE måste ha för att skydda arbetstagaren mot riskerna.

 

PPE-förordningen innehåller 3 kategorier;

Kategori I - liten risk för skada (t.ex. regn)

Kategori II -risk för skada (t.ex. hetta/flamma, trafikerad miljö)

Kategori III -hög risk för skada (t.ex. ljusbåge, hetta/flamma, kemikalier)

 

Tranemos kategori III-plagg ingår i ett kvalitetsbevakningssystem (Modul D enligt PPE-förordningen) för att säkerställa att plaggen är säkra att använda. Plaggen är märkta med CE och numret för den Notified Body som har utfärdat EU-typintyget.

You are worth defending