SYMBOLER

Alla Tranemos skyddskläder är certifierade och följer PPE-förordningen (EU) 2016/425 och de senaste europeiska (EN) standarderna för skyddskläder som omfattas av förordningen.

CE-symbol

CE-märkning av skyddskläder

All personlig skyddsutrustning från Tranemo är CE-märkt. CE-märkningen visar att ett anmält organ har typgodkänt dessa plagg enligt PPE-förordningen(EU)2016/425. Symbolen återfinns på CE-etiketten som finns på insidan av plaggen och visar vilka standarder och klasser plagget är certifierat för.Informationssymbol

Informationssymbol

Informationssymbolen som återfinns på CE-etiketten inuti skyddsplaggen, visar att det medföljer instruktioner från Tranemo tillsammans med ditt skyddsplagg. Denna information måste läsas innan du börjar använda plagget för att säkerställa att skyddsplagget används på ett korrekt sätt och att du är rätt skyddad på din arbetsplats.Skinsafesymbol

Tranemo Skinsafe

Tranemo Skinsafe-symbolen visas på plagg som kan kombineras i ett Skinsafe-system och rekommenderas av Tranemo. Läs mer om Tranemo SkinsafeSymboler standarder

Läs vidare om standarderna som döljer sig bakom varje symbol.

Symbol EN ISO 11612 Symbol IEC 61482-2 Symbol EN 1149-5 Symbol EN ISO 11611 Symbol EN 13034 Symbol EN ISO 14116 Symbol EN ISO 20471 Symbol RIS-3279-TOM Symbol EN ISO 15797 Symbol EN 13758-2 Symbol EN 342 Symbol EN 343
CE-etiketten finns alltid inuti ett certifierat plagg.
CE-Etikett
Användarinstruktionen medföljer alltid ett certifierat plagg.
Användarinstruktioner