Hållbarhet

Vi måste hjälpas åt att bevara en hållbar miljö för framtida generationer. På Tranemo strävar vi efter att skapa skyddskläder i världsklass samtidigt som vi minimerar vår miljöpåverkan, agerar på ett etiskt föredömligt sätt och är en aktiv positiv kraft i det samhälle och på de orter vi verkar. 
Tranemo World Care bygger på fyra hörnstenar: Miljö & Klimat, Kvalitet, Socialt ansvar och Det goda företaget.