KEMIKALIER

Symbol EN 13034

EN 13034 Type PB [6]
Skyddskläder som skyddar mot kemikalier i vätskeform

Standarden specificerar skyddskläder som används där det finns en risk för eventuell exponering av en lätt spray eller små volymer av stänk där en fullständig barriär mot vätskegenomträngning (på molekylär nivå) inte krävs. 


Enligt standard EN 13034 kan följande kemikaliegrupper/kemikalier testas:

KemikaliegruppKemikalie
Syra H2SO4  30% (Svavelsyra)
BasNaOH 10% (Natriumhydroxid kallas också lut eller kaustiksoda)
Aromatiskt kolväte O-xylene
AlkoholButanol


EN 13034 innefattar fyra olika grupper av kemikalier och den högsta nivån i standarden är 3. För att klara testet och få använda EN 13034-symbolen i CE-märkningen måste minst en kemikalie uppnå nivå 3 på materialets förmåga att stöta bort kemikalien, och minst en kemikalie uppnå nivå 2 på kemikaliens förmåga att penetrera materialet. Designen är också en parameter i CE-märkningen av skyddskläder för kemikalier. 

  

Testresultat för tyg (klass)

Cantex
Pro 260

Cantex 2.0Cantex 240IRAramidAramid HVTera TXOutback HWOutback 250Mega TX 230IRAra TXWindtech FR550Windtech FR340Apex
Materialets förmåga att stöta bort kemikalier
Syra
H2SO4(30%)3333333233333
BasNaOH (10%)3333333333333
Aromatisk
kolväte
O-xylene00-03031120-2
AlkoholButanol30-03133303-2
Materialets förmåga att stå emot penetration av kemikalier
SyraH2SO4(30%)3332333233333
BasNaOH (10%)3333333333333
Aromatisk
kolväte
O-xylene00-0202-313-3
AlkoholButanol30-03032303-3

”-” Kemikalie grupp/kemikalie inte testad

”0” Kemikalie grupp/kemikalie klarar inte testet


När du väljer plagg som skyddar mot kemikalier (EN 13034), är det viktigt att kontrollera vilken kemikalie/kemikaliegrupp som är relevant för ditt företag och att just den kemikalien är testad på tygkvaliteten som väljs. Vanligtvis är inte alla fyra kemikaliegrupper relevanta i riskbedömningen. Om du arbetar med andra kemikalier eller andra koncentrationer av ovanstående kemikalier, kontakta Tranemo för att diskutera den bästa tyg-/plagglösningen för din riskbedömning. För att uppnå EN 13034 på Tranemosortimentet, använder Tranemo beredningar som uppfyller kraven för fluorkemikalier till konsumenter i Norge och kraven i EU REACH.


Cantex Weld Stretch är Tranemos första kollektion med fluorkarbonfri finish (C0) som uppfyller kraven för EN 13034. En fluorkarbonfri finish innehåller inga fluoratomer i molekylkedjan, vilket gör den vänligare mot miljön. Fluorkarboner har länge varit omdiskuterade och icke önskvärda ur ett miljöperspektiv eftersom de är persistenta, d.v.s. extremt svåra för naturen att bryta ner. De fluorkarbonfria tygerna uppfyller EN 13034 för syra och bas med utmärkt resultat och ger ett avvisande skydd mot vatten och vattenlöslig smuts. Anledningen till att fluorkarboner fortfarande används, är dess utmärkta förmåga att repellera olja och oljebaserade kemikalier och eftersom vissa branscher kräver skyddskläder med oljeavvisning är det i dagsläget omöjligt att fasa ut fluorkarbonerna helt. I de fall där inte avvisning mot oljor och oljebaserade kemikalier är direkt nödvändigt ser Tranemo en positiv utveckling av fluorkarbonfria finishar som är vänligare mot vår miljö.


Det är viktigt att skyddskläderna hålls rena och tvättas regelbundet för att undvika att smuts som fastnar på tyget utgör ytterligare en säkerhetsrisk. Efter tvätt av skyddskläder certifierade enligt EN 13034 (med eller utan fluorkarbonfinish) behöver plaggen återaktiveras genom uppvärmning för att bibehålla skyddet enligt standarden. Vid behov kan skyddskläderna även behöva återimpregneras. Tranemo rekommenderar impregnering på industriella tvätterier med professionella processer för en korrekt behandling. För plagg som har fluorkarbonfri finish rekommenderar Tranemo att även återimpregneringen är fluorkarbonfri.


Tranemo testar löpande tygernas vattenavvisning enligt ISO 4920 (spray test) och oljeavvisning enligt ISO 14419 för att säkerställa att tygerna har korrekt behandling.

Bild