KEMIKALIER

Symbol EN 13034

EN 13034 Type PB [6]
Skyddskläder som skyddar mot kemikalier i vätskeform

Standarden specificerar skyddskläder som används där det finns en risk för eventuell exponering av en lätt spray eller små volymer av stänk där en fullständig barriär mot vätskegenomträngning (på molekylär nivå) inte krävs. 


Enligt standard EN 13034 kan följande kemikaliegrupper/kemikalier testas:

KemikaliegruppKemikalie
Syra H2SO4  30% (Svavelsyra)
BasNaOH 10% (Natriumhydroxid kallas också lut eller kaustiksoda)
Aromatiskt kolväte O-xylene
AlkoholButanol

 

EN 13034 innefattar fyra olika grupper av kemikalier och den högsta nivån i standarden är 3. För att klara testet och få använda EN 13034-symbolen i CE-märkningen måste minst en kemikalie uppnå nivå 3 på materialets förmåga att stöta bort kemikalien, och minst en kemikalie uppnå nivå 2 på kemikaliens förmåga att penetrera materialet. Designen är också en parameter i 
CE-märkningen av skyddskläder för kemikalier. 

 

När du väljer plagg som skyddar mot kemikalier (EN 13034), är det viktigt att kontrollera vilken kemikalie/kemikaliegrupp som är relevant för ditt företag och att just den kemikalien är testad på tygkvaliteten som väljs. Vanligtvis är inte alla fyra kemikaliegrupper relevanta i riskbedömningen. Om du arbetar med andra kemikalier eller andra koncentrationer av ovanstående kemikalier, kontakta Tranemo för att diskutera den bästa tyg-/plagglösningen för din riskbedömning.

 

Observera att FC-finish som används för EN 13034-certifiering måste aktiveras igen efter tvätt genom att värma upp plagget. Skyddskläderna måste återimpregneras vid behov. Industriella tvätterier har processer för att göra det på korrekt sätt.

 

Tranemo testar löpande tygernas vattenavvisning enligt ISO 4920 (spray test) och oljeavvisning enligt ISO 14419 för att säkerställa att tygerna har korrekt behandling. För att uppnå EN 13034 på Tranemosortimentet, använder Tranemo beredningar som uppfyller kraven för fluorkemikalier till konsumenter i Norge och kraven i EU REACH.

 

Testresultat för tyg (klass)Cantex 2.0Cantex 240IRAramidAramid HVTera TXOutback HWOutback 250Mega TX 230IRAra TXWindtech FR340Apex
Materialets
förmåga att
stöta bort
kemikaliegrupp/
kemikalie
SyraH2SO4(30%)33333323333
BasNa OH (10%)33333333333
Aromatisk
kolväte
O-xylene0-0303112-2
AlkoholButanol0-0313330-2
Kemikaliegruppers/
Kemikaliers
förmåga att
penetrera
materialet
SyraH2SO4(30%)33233323333
BasNa OH (10%)33333333333
Aromatisk
kolväte
O-xylene0-0202-31-3
AlkoholButanol0-0303230-3

 

”-” Kemikalie grupp/kemikalie inte testad

”0” Kemikalie grupp/kemikalie klarar inte testet

Bild