Återvunnen fiber

Det är många faktorer som väger in för att bedöma plaggets totala miljöpåverkan. Den senaste forskningsrapporten, genomförd av forskningsinstitutet RISE, visar att det mest effektiva sättet att minska miljöpåverkan från klädkonsumtionen uppnås genom att öka plaggets praktiska livslängd. På Tranemo strävar vi alltid efter att tillverka skyddskläder med längsta möjliga livslängd genom smart design, materialval och som garanterat är optimerade för industritvätt.

 

Samtidigt arbetar vi med flera olika miljöåtgärder i syfte att minska negativ klimatpåverkan. En del av dessa åtgärder är användning av återvunna fibrer i våra plagg. När bomullsfibrer ersätts ges betydande vinster för de miljöpåverkanskategorier som motsvarar bomullsodlingens miljöproblem, såsom utsläpp av gifter till mark och vatten som leder till övergödning och toxiska effekter. Återvunnen bomull i plaggen minskar mängden bomull som behöver odlas. Genom att använda den bomull vi redan har i omlopp, minskar vi påfrestningen på naturens resurser. En viss mängd ny bomull behövs fortfarande för att tyget ska bibehålla samma styrka så att livslängden inte påverkas negativt. Tranemo använder därför en mix av återvunnen och ny bomull. 

Återvunnen fiber