Banner_Sustainability_RecycledFiber

HÅLLBARA MATERIAL & TEKNOLOGIER

 

Vårt mål är att minimera miljö- och klimatpåverkan under hela produktens livslängd. Därför fokuserar vi på användning av mer hållbara material och teknologier för att uppnå vår målsättning.

 

Det är många faktorer som väger in för att bedöma plaggets totala miljöpåverkan. På Tranemo strävar vi alltid efter att tillverka skyddskläder optimerade för industritvätt, med längsta möjliga livslängd genom smart design och noggrant materialval.

 

ÅTERVUNNA FIBRER

Genom användning av återvunna fibrer i våra plagg kan vi bidra till positiva miljöeffekter. När bomullsfibrer ersätts ges betydande vinster för de miljöpåverkanskategorier som motsvarar bomullsodlingens miljöproblem, såsom utsläpp av gifter till mark och vatten som leder till övergödning och toxiska effekter. Återvunnen bomull i plaggen minskar mängden bomull som behöver odlas. Genom att använda den bomull vi redan har i omlopp, minskar vi påfrestningen på naturens resurser. En viss mängd ny bomull behövs fortfarande för att tyget ska bibehålla samma styrka så att livslängden inte påverkas negativt. Tranemo använder därför en mix av återvunnen och ny bomull.

 

Vi använder återvunnen polyester i våra quiltade ej flamskyddade vinterplagg. Materialet innehåller cirka 45 % återvunna fibrer, beroende på konstruktion. Återvunnen polyester är tillverkad av post-consumer PET och är certifierad som återvunnen polyester.

 

SOLUTION DYEING

Vi strävar efter att tillämpa solution dyeing för produkter som lämpar sig bra för denna infärgningsteknik. Traditionell infärgningsprocess består av två steg. I det första steget produceras fibrer utan infärgning. I det andra steget appliceras färg på fibern. Med solution dyeing elimineras ett steg. Tekniken är baserad på en process där färgpigment tillförs till spinnlösningen. Därmed minskar vattenanvändningen avsevärt i infärgningsprocessen, vilket innebär minskad energianvändning och efterföljande utsläpp av växthusgaser. Genom att ersätta syntetiska styckfärgade tyger med lösningsfärgade (solution dyeing) tyger kan man bidra till den totala utsläppsminskningen med 16 %.

 

PRE CONSUMER WASTE

Vårt mål är att gå mot en cirkulär ekonomi genom att minska avfallet och minimera tillverkningen av nya material. För att uppnå detta samlar vi in tygspill från produktion och returnerar till vår vävare som återvinner vårt pre consumer waste (produktionsspill) för att skapa nya högkvalitativa tyger. Vårt Cantex 240IR tyg 932 innehåller 20% återvunnet Tera TX material och är dessutom PFAS-fritt. För att bibehålla tygets styrka och hållbarhet är de återvunna fibrerna placerade på tygets baksida mot laminatet. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta mot en cirkulär ekonomi där vi sluter kretsloppet och återanvänder vårt eget pre-consumer waste i nya högkvalitativa material inom vårt företag.

Recycled fibre