Banner-Glovestandards

STANDARDER FÖR SKYDDSHANDSKAR

» EN 407        » ASTMF2375         » EN 388       » EN 420 / EN ISO 21420         » ANSI CUT

Skyddshandskarna är certifierade och testade enligt olika standarder för att ge användaren möjlighet att välja rätt handske med rätt skydd för olika arbetsområden.

 

Använd handskar med flam- och ljusbågeskydd på rätt sätt

Vid arbete med exempelvis el- och kraftproduktion, elektriskt underhållsarbete, på järnväg och processindustrier finns risk att utsättas för ljusbåge.

 

En ljusbåge skapar en massiv värmestrålning som kan bränna huden. Den varma luften från explosionen kan bli upp till 10000°C, vilket utgör en hög risk för betydande brännskada. Den intensiva värmen kan antända handsken, det är därför viktigt att handskarna skyddar mot antändning och nedsmältning. Händerna är en av de mest exponerade delarna på kroppen vid arbete med el.

Tranemo rekommenderar:

  • Använd handskarna! Händerna är exponerade vid arbete med el. !
  • Använd torra handskar! Fuktiga eller blöta handskar kan avge ånga som i sin tur reducerar skyddet avsevärt.
  • Slitna handskar ger ett minskat skydd.
  • Använd rena handskar! Handskarna är flamskyddade men olja och smuts utanpå handsken kan fatta eld, trots att handsken är flamskyddad.
  • Ett par extra handskar kan vara bra att ta med sig ifall ett par skulle bli blöta eller smutsiga under arbetsdagen.
  • Använd rätt storlek! Handskar som sitter bra minskar risken för att fastna under arbetet.
  • Låt de övriga skyddskläderna överlappa handskarna vid handlederna.

EN 407

EN 407
Skyddshandskar för termiska risker (och/eller flamma)

Standarden används för skyddshandskar som skyddar händerna mot hetta och/eller flamma; eld, kontaktvärme, konvektiv hetta, strålningsvärme, små eller stora stänk av smält metall.

 

Varje risk som testas får ett resultat uppdelat i olika nivåer och symbolen för standarden kompletteras med beteckningarna enligt nedan.

  

KodFörklaring av beteckningar
A

Flamskyddsegenskaper

Hur antändlig är handsken, smälter materialen, hur snabbt slocknar den? Testar efterbrinn- och efterglödtiden vid en öppen flamma efter lågan är borttagen, 1-4 (nivå 3 eller 4 klassas som flamskyddad)
BKontaktvärmeHandsken ska vara isolerande mot kontaktvärme och får inte smälta. Testar exponering med hett föremål i 15s med begränsad uppvärmning av handen, 1-4. (nivå 1=100°C, nivå 2=250°C, nivå 3=350°C, nivå 4=500°C)
CKonvektiv hettaHandsken ska vara isolerande mot konvektiv värmeöverföring och hindra genomträngning av varm luft eller ånga. Testar tiden tills värmeöverföringen till handen blir skadlig, 1-4 (4 är högsta nivån)*
DStrålningsvärmeHandsken kan reflektera eller absorbera värmestrålning och huden ska skyddas från påverkan. Testet beräknas vid 20 kW/m² och resulterar nivå i 1-4. (4 är högsta nivån)*
ESmå stänk av smält metallTest med små stänk av smält metall, 1-4 (4 är högsta nivån)*
FStora stänk av smält metallTest med stora stänk av smält metall, 1-4 (4 är högsta nivån)*

*X indikerar att testet inte är utfört.

 

ASTM F2675

ATPV värde för skyddshandskar

Skyddshandskar testas enligt ASTM F2675, för att fastställa handskarnas Arc Rating (ATPV eller EBT).

EN 61482-1-2, Box test

Detta ljusbågetest resulterar i godkänt eller ej godkänt resultat enligt följande inställningar:

APC 1 - 168kJ (4kA, 400V)
APC 2 - 320kJ (7kA, 400V)
Testet är modifierat för att passa handskar då handskar inte är inkluderade i denna standard och testmetod.

 

 

EN 388 EN 388

Skyddshandskar för mekaniska risker

Standarden definierar mekaniska risker och relevanta tester av skyddshandskar. Handskarna testas för slitstyrka, skärskydd, rivstyrka, punkteringsmotstånd och slagskydd. Varje risk som testas får ett resultat uppdelat i olika nivåer och symbolen för standarden kompletteras med beteckningarna enligt nedan.

 

KodFörklaring av beteckningar
ANötningsbeständighet1-4 (4 är högsta nivån)
BSkärskydd (coup test), valfritt äldre test1-5 (5 är högsta nivån) X indikerar att testet inte är utfört
CRivstyrka1-4 (4 is the highest level)
DPunkteringsmotstånd1-4 (4 är högsta nivån)
ESkärskydd ISO 13997A-F (F är högsta nivån) A=2N, B=5N, C=10N, D=15N, E=22N, F=30N
FSlagskyddAnges endast om testet har utförts. P=godkänt

 

 

EN 420 / EN ISO 21420
Skyddshandskar - Allmänna krav och testmetoder

Standarden definierar de allmänna krav och relevanta testmetoder på skyddshandskarnas design och konstruktion, handskmaterialets vattenavvisande förmåga, skydd och komfort, märkning och information från tillverkaren.

 

ANSI CUT

ANSI CUT
Amerikansk standard för skärmotstånd

Som ett komplement till den europeiska standarden använder Eureka ANSI-test för skärmotstånd. Detta för att kunna använda ett större resultatintervall, A1-A9. Resultaten anges i Newton. Testmetoderna är liknande de i EN 388.

Protective Gloves