Standarder

Det finns många regler och standarder som rör PPE-kläder. På följande sidor finns beskrivningar av de standarder som Tranemo certifierar sina flamskyddskläder, varselkläder och arbetskläder.