Standarder

Det är viktigt att välja rätt personlig skyddsutrustning (PPE) utifrån gällande säkerhetsföreskrifter. Våra skyddskläder utvecklas i enlighet med den senaste PPE-förordningen (EU)2016/425. Läs mer om aktuella krav, standarder och symboler för skyddskläder för olika risker och miljöer.