Banner-Sustainability-Sustainable-production-Product-life-cycle

FÖRLÄNGD PRODUKTLIVSLÄNGD

 

Vi arbetar proaktivt för att maximera våra produkters livslängd. Redan i produktutvecklingsprocessen tar vi hänsyn till miljö- och klimatpåverkan i alla stegen av produktens livscykel.

 

Den senaste forskningsrapporten, genomförd av forskningsinstitutet RISE, visar att det mest effektiva sättet att minska miljöpåverkan från klädkonsumtionen uppnås genom att öka plaggets praktiska livslängd. Om den praktiska livslängden för ett plagg fördubblas, halveras koldioxidavtrycket. Det innebär också mindre avfall och resursanvändning.

 

Vårt mål är att säkerställa att användaren får den mest miljövänliga produkten som samtidigt uppfyller korrekt skyddsnivå. Redan i uppstartsfasen börjar vi med en riskbedömning utifrån kundens skyddsbehov. Det hjälper oss att kartlägga miljön för skyddskläderna, riskerna de kan komma att utsättas för och andra viktiga faktorer. Riskbedömningen utgör en viktig bas för vår produktutvecklingsprocess. Utifrån den kan vi ta smarta beslut både ur ett skydds- och ett hållbarhetsperspektiv redan i uppstartsfasen.

 

Våra skyddsplagg ska ha högsta möjliga livslängd genom smart design, materialval och optimala förutsättningar för industritvätt. Genom att berätta hur våra plagg ska skötas på ett korrekt sätt och reparationsmöjligheter kan vi förlänga ytterligare produktlivslängden.