TRANEMO GRAFISK PROFIL

Det visuella uttrycket för ett varumärke är en av de viktigaste metoderna för kommunikation med allmänheten och specifika målgrupper. Med detta i åtanke, är det viktigt att vara konsekvent vid all typ av marknadsföring och kommunikation, eftersom detta hjälper till att bygga både lång- och kortsiktig varumärkeskännedom.

TRANEMO VISUAL GUIDELINE 2.0

>> Ladda ner Tranemos grafiska profil

TRANEMO LOGOTYPE

Tranemo logotype

Ladda ner svart Tranemo-logotype

>> PDF-format

>> JPG-format

>> PNG-format

Ladda ner vit  Tranemo-logotype

>> PDF-format

>> PNG-format

 

Bild