Banner-Helmets

HJÄLMAR

» EN 397        » EN 50365         » EN 166       » ASTM F2178 

Hjälmarna är certifierade och testade enligt olika standarder för att ge användaren möjlighet att välja rätt hjälm med rätt skydd för olika arbetsområden.


Tranemo rekommenderar:

 • Använd hjälmen för att komplettera din skyddsutrustning och se till att den sitter stadigt på huvudet.
 • Förvara hjälmen i rätt temperatur (5°C - 35°C) när den inte används.
 • Använd inte hjälmen vid arbete om hjälmen eller annan komponent (skal, visir, justeringsanordningar eller hakband) är skadad eller smutsig.
 • Våt eller fuktig hjälm ska torkas noggrant före användning.
 • Hjälmen har en begränsad livslängd och ska kastas innan utgångsdatumet passerats. Information om livslängden finns på hjälmens baksida.EN 397
Standard för industrihjälmar

Standarden specificerar krav på material och prestanda, testmetoder och märkningskrav för industriella säkerhetshjälmar.


De obligatoriska kraven gäller hjälmar för allmänt bruk inom industrin. Det finns några valfria kompletterande prestandakrav som hjälmtillverkaren kan välja att specificera. Industriella säkerhetshjälmar är främst avsedda att ge bäraren skydd mot fallande föremål, där följdskador på hjärnan och skallfrakturer är en risk. Hjälmar certifierade enligt EN 397 måste uppfylla de obligatoriska kraven för fallande föremål, penetration av vassa objekt, flamskydd och utlösande hakband.


EN 50365
Standard för elektriskt isolerande hjälmar för användning i lågspänningsanläggningar

Detta valfria test säkerställer tillförlitligt skydd mot elchock upp till AC 1000 V eller DC 1500 V. Spänningen som används för detta test är 10000V. Hjälmar godkända enligt EN 50365 ska markeras med triangelns symbol och "Elektriker klass 0" inuti skalet.

Hjälm godkänd enligt EN 50365:

 • Skyddar mot elektriska stötar och farlig elektrisk ström genom huvudet.
 • Skyddar mot växelspänning på upp till 1 000 V (växelström) eller spänning upp till 1 500 V (likström).
 • Får inte innehålla några ledande delar om hjälmen är isolerande.
 • Får inte ha luftventiler som kan ge oavsiktlig kontakt med strömförande delar.
 • Ska uppfylla kraven i enlighet med EN 397.


EN 166
Standard för ögonskydd

Standarden specificerar funktionella krav på alla slags ögonskydd. Standarden behandlar allmänna överväganden som rör ögonskydd, såsom beteckning, klassificering, grundkrav, särskilda krav och tilläggskrav, testmetoder, märkning och information till användaren.

 

 • Ögonskydd ska vara fritt från utstående delar, skarpa kanter eller andra defekter, som troligen kan orsaka obehag eller skador under användning.
 • Inga delar av ögonskyddet som är i kontakt med bäraren får vara tillverkade av material som är kända för att orsaka hudirritation.
 • Pannband måste vara minst 10 mm breda över alla delar som kan komma i kontakt med bärarens huvud.
 • Pannband ska vara justerbara eller självjusterande.
 • Glasögon godkända enligt EN 166 ska vara testade enligt:
  • EN 167 Optiskt test - Detta inkluderar tester för synfält, överföring och diffusion samt brytningsegenskaper.
  • EN 168 Mekaniska testmetoder - Robusthet och motståndskraft mot värme, antändning och korrosion. Det finns två robusthetstest - "minimalt robusthet" och "ökad robusthet”
  • EN 170 - Krav på filter mot UV-strålning.


ASTM F2178

Arc Rating värde för visir

ASTM F2178 (Open Arc) - Testmetod för att fastställa visirets Arc Rating (ATPV eller EBT).

 

GS-ET-29E (Box test) - Testmetod och certifiering av ansiktsskydd

Detta ljusbågetest resulterar i godkänt eller ej godkänt resultat enligt följande inställningar:

APC 1 - 168kJ (4kA, 400V)
APC 2 - 320kJ (7kA, 400V)
Testmetoderna motsvarar EN 61482-1-2, Box test men är modifierat för att passa ansiktsskydd.

Helmets