EL & KRAFT

Att arbeta med el och kraft är riskfyllt och arbetaren utsätts ständigt för olika risker i sitt arbete. En kortslutning eller andra problem kan orsaka en kraftig ljusbåge som ofta får förödande konsekvenser om inte rätt skyddskläder används. Ljusbågen utmanar flamskyddskläderna med t.ex. strålningsvärme, metallsplitter och optisk strålning vilket även kräver att användaren bär skyddskläder från topp till tå och inifrån och ut. Andra vanliga risker för elektriker är flamma, hetta och arbete i trafikerad miljö.

RISKANALYS

 • Ljusbåge
  • Metallsplitter
  • Strålningsvärme
  • Konvektiv värme
  • Elchock
  • Chockvåg
  • Högt ljud
  • Optisk strålning
  • Giftig gas
 • Flamma och hetta
 • Trafikolyckor vid utomhusarbete


RISKUTVÄRDERING

När du arbetar som elektriker behöver du plagg som är certifierade enligt IEC 61482-2 / EN 61482-2 i kombination med EN ISO 11612 eftersom det finns en risk att utsättas för en ljusbåge. Ofta behövs dessutom varselplagg med hög synbarhet, EN ISO 20471.

En ljusbåge består av flera olika risker som påverkar skyddskläderna på olika sätt. Med rätt lösning minimeras effekterna av dessa risker. Att använda ett Tranemo Skinsafe™ system där det yttre lagret har PPE 2 med Arc Rating (ATPV eller EBT-värde enligt NFPA 70E) över 8 cal/cm² är att rekommendera.

Ställverkskollektionen Switch är framtagen för arbete där det finns risk att utsättas för ljusbågeolycka med mycket höga energinivåer, till exempel i ställverk eller vid brytning och driftsättning av elektriska anläggningar. Plaggen i Switchkollektionen klarar 40 cal/cm², PPE4.

Alla Tranemos ljusbågecertifierade plagg har Arc Rating-värdet angivet på utsidan av plaggen för att göra det enkelt att välja rätt skydd. I den reviderade standarden EN 61482-2 används ELIM som Arc Rating-värde. Som ytterligare information kan även ATPV/EBT-värdet anges vilket hänvisar till riskbedömningsstandarden NFPA 70E. Alla Tranemos nya produkter testas enligt EN 61482-2 och märks med både ELIM- och ATPV/EBT-värdet. Under en övergångsperiod kommer Tranemo att uppdatera lagerplagg certifierade enligt IEC 61482-2, vilket innebär att olika märkningar kan förekomma på plaggen.


FR-Emblem