Säkerhet

Säkerheten är viktig på många sätt och det är extremt betydelsefullt att skyddskläderna passar och sitter bra på kroppen. Detta höjer chansen att arbetskläderna alltid används på det sätt de är avsedda för. Använd lager-på-lager systemet Tranemo Skinsafe™ som ger ett högre skydd än summan av delarna, utan att kompromissa med komforten. Nedan finns viktig information som rör användarens säkerhet.