Banner-Atex

ATEX - EXPLOSIVA MILJÖER

Vid arbeten där det finns risk för att skyddsplaggen bildar gnistor (en antändningskälla) som kan antända explosivt material, krävs det flamskyddade arbetskläder med elektrostatiska egenskaper. Med antistatisk funktion och rätt plaggdesign elimineras risken för att gnistor uppstår. Antistatiska egenskaper i skyddskläder är oerhört viktiga vid arbete med petrokemi, gas och inom andra områden där hög explosionsrisk föreligger.


RISKANALYS

  • Risk för explosion / ATEX-miljö
  • Flamma & Hetta

RISKUTVÄRDERING

När du arbetar i ATEX-miljö rekommenderar Tranemo plagg certifierade enligt EN 1149-5 i kombination med EN ISO 11612. Plaggens antistatiska egenskaper minimerar risken för att plaggen bildar gnistor (en antändningskälla) som kan orsaka en explosion. Antistatiska egenskaper är mycket viktiga vid arbete med petrokemi, gas och inom andra områden med hög explosionsrisk.

De flesta av Tranemos flamskyddade plagg är certifierade enligt EN 1149-5. Antistatiska plagg märkta EN 1149-5 är avsedda att användas i Atexzon 1, 2, 20, 21 och 22. I miljöer med förhöjd syremängd eller i zon 0 ska inte skyddskläderna användas utan att först ha godkänts av ansvarig skyddsingenjör, eftersom användande och slitage av plagget kan påverka skyddet. Det är också av högsta vikt att skyddskläderna bärs på korrekt sätt i ATEX-miljöer. Antistatiska plagg har antistatfibrer i tyget och dolda metallaccessoarer enligt designkraven. Kollektionen Tera TX Non-Metal med synbara detaljer lämpar sig särskilt bra för ATEX-miljöer.

Atex zonklassificering för gas, dimma och ånga
Zon 0Miljö där en blandning av luft och brandfarlig gas, dimma eller ånga uppstår ofta och kvarstår under lång tid.
Zon 1Miljö där en blandning av luft och brandfarlig gas, dimma eller ånga troligen förekommer under normala förhållanden.
Zon 2 Miljö där en blandning av luft och brandfarlig gas, dimma eller ånga kan förekomma under normala förhållanden men försvinner snabbt.

Atex zonklassificering för damm
Zon 20Miljö där explosiva dammoln förekommer ofta och under längre perioder.
Zon 21Miljö där explosiva dammoln kan förekomma under normala förhållanden.
Zon 22 Miljö där explosiva dammoln troligen inte förekommer men om de gör det försvinner de snabbt.