STATISK ELEKTRICITET

Symbol EN 1149-5

EN 1149-5 
Skyddskläder med elektrostatiska egenskaper

Standarden specificerar skyddskläder som används i explosiva miljöer, d.v.s. ATEX-miljö, där det finns risk för att plaggen bildar gnistor (en antändningskälla) som kan antända explosivt material. 


För att CE-märka plagg med denna symbol testas tygets antistatiska funktion enligt EN 1149-1 (ytresistivitet) eller EN 1149-3 (laddningsavklingning). Designen är också en parameter i CE-märkning av antistatiska/ATEX-plagg.

 

Med antistatisk funktion och rätt plaggdesign elimineras risken för att gnistor bildas. ATEX-miljöer delas upp i olika zoner där olika nivåer av risker förekommer. Antistatiska plagg märkta EN 1149-5 är avsedda att användas i Atexzon 1, 2, 20, 21 och 22. I miljöer med förhöjd syremängd eller i zon 0 ska inte skyddskläderna användas utan att först ha godkänts av ansvarig skyddsingenjör, eftersom användande och slitage av plagget kan påverka skyddet. Det är också av högsta vikt att skyddskläderna bärs på korrekt sätt i ATEX-miljöer.

 

Atex zonklassificering för gas, dimma och ånga
Zon 0Miljö där en blandning av luft och brandfarlig gas, dimma eller ånga uppstår ofta och kvarstår under lång tid.
Zon 1Miljö där en blandning av luft och brandfarlig gas, dimma eller ånga troligen förekommer under normala förhållanden.
Zon 2 Miljö där en blandning av luft och brandfarlig gas, dimma eller ånga kan förekomma under normala förhållanden men försvinner snabbt.

 

Atex zonklassificering för damm
Zon 20Miljö där explosiva dammoln förekommer ofta och under längre perioder.
Zon 21Miljö där explosiva dammoln kan förekomma under normala förhållanden.
Zon 22 Miljö där explosiva dammoln troligen inte förekommer men om de gör det försvinner de snabbt.
Bild