Kvalitetskontroll

I Tranemos strävan mot att du som kund alltid ska erhålla en produkt som uppfyller dina krav och förväntningar lägger vi stor vikt vid att kvalitetssäkra våra produkter. Kvalitetskontrollen omfattar alla steg och material i tillverkningskedjan, från produktutveckling till färdig produkt. Detta för att du som kund alltid ska få en produkt som håller länge och klarar alla tuffa krav som ställs på dina arbetskläder.

 

Innan den färdiga produkten blir godkänd och kan säljas på marknaden genomgår den följande tester:

 

  • Innan tillverkningen startas specificerar och godkänner vi alla material som ingår i produkten. 
  • Alla tyger och reflexer testas i vårt laboratorium. Deras olika egenskaper testas beroende på hur tyget ska användas och vilken funktion det ska uppfylla. Viktiga parametrar kan vara krympning, hållfasthet, färgäkthet, pilling och brännbarhet. 
  • Certifiering av produkter och tyger sker efter omfattande tester på externa ackrediterade laboratorier. 
  • Kvalitetskontrollen omfattar även inleveranskontroll av färdiga plagg.

 

Bärtest

I samarbete med stora kunder gör Tranemo bärtester för att säkerställa att alla funktioner som krävs finns på plagget och att det fungerar i praktiken. Avsaknad av komfort och ergonomi är ofta orsaker till att man använder fel typ av skyddskläder eller ännu värre, inte bär några skyddskläder alls.

 

Textilservice - Tvätterier

I de flesta fall rekommenderar Tranemo industritvätt för att säkerställa att flamskyddade plagg blir rena och säkra att bära. På grund av varierande tvättprocesser hos olika industritvätterier rekommenderas att varje specifik plaggtyp provtvättas före insättning. Tranemo utför tygtester efter 50 industritvättar enligt EN ISO 15797: EN ISO 11612 A1 Ytantändning, EN ISO 20471 Hög synbarhet och EN  1149-3 Antistat. Eftersom EN ISO 15797 alltid utförs på nya, rena tyger där ingen smuts förekommer, kompletterar Tranemo testerna med riktiga bärtest av skyddskläder i kombination med tvätt hos industritvättpartners för att få de mest pålitliga resultaten. Efter bärtest och tvätt kontrolleras plaggen så att de fortfarande uppnår samma höga prestanda. För att säkerställa hög kvalitet på tyger och reflexer genomför Tranemo dessutom interna tvättester inför varje produktion. Allt för att uppnå bästa resultat och säkerhet.

Bild