Banner-Sustainability-Sustainable-product-development-Quality

KVALITET


Kvalitet och kvalitetsarbete är en viktig del i att bedriva hållbar produktutveckling på Tranemo. Som ett led i vårt kvalitets- och miljöarbete är vi certifierade för både ISO 9001 (kvalitetsledningssystem) och ISO 14001 (miljöledningssystem).


Vi lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra våra produkter. Kvalitetskontrollen omfattar alla steg och material i tillverkningskedjan, från produktutveckling till färdig produkt. Detta för att du som kund alltid ska få en produkt som håller länge och klarar alla tuffa krav som ställs på dina arbetskläder.


KVALITETSKONTROLL

Innan den färdiga produkten blir godkänd och kan säljas på marknaden genomgår den följande tester:


  • Innan tillverkningen startas specificerar och godkänner vi alla material som ingår i produkten.
  • Alla tyger och reflexer testas i vårt laboratorium. Deras olika egenskaper testas beroende på hur tyget ska användas och vilken funktion det ska uppfylla. Viktiga parametrar kan vara krympning, hållfasthet, färgäkthet, pilling och brännbarhet.
  • Certifiering av produkter och tyger sker efter omfattande tester på externa ackrediterade laboratorier.
  • Kvalitetskontrollen omfattar även inleveranskontroll av färdiga plagg.

Bärtest

I samarbete med stora kunder gör Tranemo bärtester för att säkerställa att alla funktioner som krävs finns på plagget och att det fungerar i praktiken. Avsaknad av komfort och ergonomi är ofta orsaker till att man använder fel typ av skyddskläder eller ännu värre, inte bär några skyddskläder alls.


Textilservice - Tvätterier

I de flesta fall rekommenderar Tranemo industritvätt för att säkerställa att flamskyddade plagg blir rena och säkra att bära. På grund av varierande tvättprocesser hos olika industritvätterier rekommenderas att varje specifik plaggtyp provtvättas före insättning. Tranemo utför tygtester efter 50 industritvättar enligt EN ISO 15797: EN ISO 11612 A1 Ytantändning, EN ISO 20471 Hög synbarhet och EN 1149-3 Antistat. Eftersom EN ISO 15797 alltid utförs på nya, rena tyger där ingen smuts förekommer, kompletterar Tranemo testerna med riktiga bärtest av skyddskläder i kombination med tvätt hos industritvättpartners för att få de mest pålitliga resultaten. Efter bärtest och tvätt kontrolleras plaggen så att de fortfarande uppnår samma höga prestanda. För att säkerställa hög kvalitet på tyger och reflexer genomför Tranemo dessutom interna tvättester inför varje produktion. Allt för att uppnå bästa resultat och säkerhet.


KVALITETSPOLICY

Vi vill skapa ett konkurrenskraftigare företag med en positiv utveckling och en uthållig lönsamhet. Vår kvalitetspolicy utgör grunden för vårt kvalitetsarbete.


NÖJDA KUNDER

Tranemo ska på ett ansvarsfullt sätt uppfylla kundernas krav och förväntningar. Vår ambition är dessutom att inom utvalda områden vara marknadens bästa leverantör, där våra produkter och tjänster överträffar kundens förväntningar och är bättre än konkurrenternas alternativ. Vi ska verka för ett positivt samarbete med våra kunder, så att varje arbetsuppdrag blir en god referens för ytterligare affärer.


FOKUS PÅ VÅRA PROCESSER

Tranemo ska ha ett tydligt processägarskap och väl utvecklade styrrutiner vilka om möjligt styrs mot väldefinierade och mätbara kvalitetsmål. Alla våra aktiviteter skall utföras enligt god affärsetik samt vara så effektiva att de ger oss och kunden bästa totalekonomin.


STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Våra processer skall vara under ständig utveckling och förbättring och våra kvalitetsmål skall regelbundet följas upp och revideras. Vi ska genom att vara lyhörda och samverka med våra kunder, både återförsäljare och yrkesarbetare, ständigt utveckla våra produkter och tjänster för att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.


KVALITET - EN DEL AV VÅR VARDAG

På Tranemo är kvalitet allas ansvar och en naturlig del i vårt dagliga arbete. Detta innebär att filosofin "Rätt från mig" är självklar och att alla medarbetare tar kvalitetsansvar för sin del av verksamheten.