CERTIFIERING AV SKYDDSPLAGG

All personlig skyddsutrustning från Tranemo är CE-märkt. CE-märkningen visar att ett anmält organ har typgodkänt plaggen enligt PPE-förordningen (EU)2016/425 och de senaste europeiska (EN) standarderna för skyddskläder som omfattas av förordningen. Den största anledningen till att bära flamskyddskläder är att de inte ska fatta eld och/eller att begränsa spridningen så att bäraren ska hinna reagera och sätta sig i säkerhet innan någon större skada sker. Det finns ett flertal standarder för skyddsutrustning/skyddskläder och många olika risker och Tranemo vill hjälpa till att säkerställa att valet av skyddskläder blir rätt ifrån början.

 

PPE-förordningen innehåller 3 kategorier av skydd där kategori III är den kategori som kräver det högsta skyddet där t.ex ljusbåge IEC 61482-2 och EN ISO 11612 D och E innefattas. Tranemos kategori III-plagg ingår i ett kvalitetsbevakningssystem (Modul D enligt PPE-förordningen) för att säkerställa att plaggen är säkra att bära. Plaggen märks med CE och numret för den Notified Body som utfärdat EU-typintyget. Alla standarder har olika krav vid framtagning av ett skyddsplagg, dels är tyget och dess skyddsegenskaper en mycket viktig komponent men även designen på plagget kontrolleras vid certifiering. Ett plagg med felaktig design kan till exempel göra att smält metall fastnar i sömmar eller fickor och utsätter bäraren för onödiga risker.

 

När ett plagg blir godkänt av vårt anmälda organ erhåller Tranemo ett certifikat där alla standarder och klasser är noterade. Certifikaten kompletteras med Declaration of Conformity och publiceras här på hemsidan. Certifikaten finns sparade under varje produkt men även i en sammanställd lista. När certifikatet är mottaget märks plagget inuti med en CE-etikett där man kan utläsa vilka standarder och klasser som plagget är godkänt för. Här finns även information om eventuella samcertifieringar, tygkvalitet och tvättråd. Med alla certifierade plagg följer en eller flera användarinstruktioner som bäraren ska läsa igenom innan plagget tas i bruk, detta för att säkerställa att skyddsplagget används på ett korrekt sätt och att rätt skydd uppnås på arbetsplatsen. Tranemo kommunicerar även standardsymbolerna med ett emblem på utsidan av plaggen för att användaren enkelt ska kunna se bl.a. vilken Arc-Rating plagget har.

CE-etiketten finns inuti skyddsplagget och visar vilka standarder det är godkänt för.
CE-etikett finns inuti skyddskläderna
FR-emblemet visar plaggets Arc-Rating och vilka standarder det är certifierat för.
FR-emblemet visar plaggets Arc-Rating och vilka standarder det är certifierat för.