SKAPA PRODUKTKATALOG

Skapa enkelt din egen skräddarsydda produktkatalog med dina utvalda produkter.
Du börjar med att välja in önskade produkter från sortimentet och lägga till dem i "Min produktlista".
Du gör detta genom att först välja produktens färg och sedan klicka på  bredvid produkten.
När du har valt dina produkter, kan du välja omslag, lägga till företagslogotyp, skriva egna rubriker och lägga till faktasidor.

(Om du vill skapa flera kataloger i följd med olika informationssidor kan du börja med att tömma sidan. Produkterna kommer inte att tas bort.)

VÄLJ OMSLAG

Välj omslag till din produktkatalog.

LADDA UPP FÖRETAGSLOGOTYP

Ladda upp en företagslogotyp till omslaget. För att nå bästa resultat, använd en bild med .png format.

RUBRIKER

Skriv in önskad rubrik på omslaget

Skriv in önskad rubrik på produktsidorna

LÄGG TILL INFORMATIONSSIDOR

Här kan du välja att lägga till informationssidor som finns i Tranemokatalogen. Sidorna sparas direkt efter omslaget i din produktkatalog.
Välj mellan Tranemo World Care (2 sidor), Tranemo Skinsafe™ (7 sidor), Riskutvärdering (14 sidor), Standarder & symboler (9 sidor), Standarder för handskar (1 sida) och Standarder för hjälmar (1 sida).

MIN PRODUKTLISTA

Här visas produkterna du lagt i "Min produktlista". Du kan skriva in en egen text under varje produkt.

LÄGG TILL INFORMATIONSSIDOR

Här adderar du fler informationssidor från Tranemo. Sidorna kommer visas efter produkterna i produktkatalogen.
Välj mellan On Demand (2 sidor), Materialinformation (4 sidor), Transfertryck (2 sidor), Skötsel (2 sidor) och Storleksguide (1 sida).

LÄGG TILL ADRESS PÅ BAKSIDAN

Addera din adress eller annan information på baksidan av produktkatalogen.