Banner-Railway

Järnväg

JÄRNVÄG

 

Arbete på järnväg och övrig spårbunden bana är omgärdat av stränga säkerhetsföreskrifter på grund av extra riskfylld arbetsmiljö. Oavsett om du är bantekniker eller eltekniker, signalmontör eller spårsvetsare, måste du använda rätt personlig skyddsutrustning i enlighet med aktuella riskanalyser och skyddsinstruktioner. Det är viktigt att synas bra i spårmiljöer. Använd därför alltid varselkläder med hög synbarhet för att undvika olyckor med passerande fordonstrafik. För att uppnå hög säkerhet på arbetsplatsen, krävs det flamskyddade och ljusbågecertifierade skyddskläder med hög synbarhet enligt EN ISO 11612, EN 61482-2 och EN ISO 20471.

 

RISKANALYS

 • Trafikolycka med tåg
 • Ljusbåge
  • Metallsplitter
  • Strålningsvärme
  • Konvektiv värme
  • Elchock
  • Chockvåg
  • Högt ljud
  • Optisk strålning
  • Giftig gas
 • Flamma och hetta
 • Svetsloppor (begränsad risk)
 • Gnistor från slipning och kapning (begränsad risk)

 

RISKUTVÄRDERING

För arbete på järnväg krävs bekväma och funktionella skyddsplagg med hög synbarhet där du kan bära med dig dina verktyg och samtidigt vara skyddad mot flera av de risker och utmaningar som förekommer under en arbetsdag. Normalt sett krävs flamskyddade och ljusbågecertifierade varselkläder certifierade enligt EN ISO 11612, EN 61482-2 / EN 61482-2 och EN ISO 20471.

 

Att använda ett Tranemo Skinsafe™ system där det yttre lagret har PPE 2 med Arc Rating (ATPV eller EBT-värde enligt NFPA 70E) över 8 cal/cm² rekommenderas. Alla Tranemos ljusbågecertifierade plagg har Arc Ratingvärdet angivet på utsidan av plaggen för att göra det enkelt att välja rätt skydd. Tranemo kommer efterhand även att addera ELIM-värdet.

 

Om du även arbetar med svetsning behövs skyddsplagg certifierade enligt EN ISO 11611 eller svetsanpassade tillbehör som kompletterar dina ordinarie skyddskläder. I Storbritannien krävs skyddskläder certifierade enligt den nationella standarden RIS-3279-TOM som definierar den orange varselfärgen och designen på Edgeplaggen.

 

Gnistor från slipning och kapning utgör en tuff utmaning för tyget på grund av den stora mängden gnistor. Tranemo utför alltid ett internt kaptest på våra flamskyddade tyger för att kunna rekommendera det bästa valet av plagg för slipning/kapning.