TRANEMO SKINSAFE™

Tranemo Skinsafe™ är ett flerlagerssystem designat för att skydda användarens hud mot flamma, hetta och ljusbågeolyckor. Med individen i fokus och med hänsyn till krävande arbetssituationer, har Tranemo utvecklat en effektiv kombination av skyddslager, från huden och utåt. Användning av flera tunnare lager istället för ett tjockt, ger användaren ett flamskydd med en lägre vikt och bättre rörelsefrihet. Användaren kan arbeta mer effektivt och under längre tidsintervaller.

 

LAGER-PÅ-LAGERSKYDDSSYSTEM

LAGER 1 – SKIN PROTECTION

Vid en olycka kan fel val av underkläder leda till att tyget fattar eld och smälter in i huden. Det är därför viktigt att prioritera det innersta skyddet. Tranemos flamskyddade underkläder har följande fördelar:

 

  • Inherent flamskydd
  • Mjuka och komfortabla
  • Antistatiska
  • Drar inte åt sig dålig lukt


LAGER 2 – INSULATION

Ett isolerande mellanlager bör användas för att öka komforten under årets kallare månader. Lagret bildar ett avstånd mellan lager 1 och 3 och isolerar därmed mot både värme och låga temperaturer.


LAGER 3 – SHIELD

Ytterlagrets primära funktion är att ge skydd. För att skyddskläderna ska användas dagligen bör de även ha en utmärkt passform, hög komfort, bra rörelsefrihet och goda möjligheter till förvaring av verktyg.


AIR GAP

Luftspalterna som bildas mellan de olika lagren har en låg konduktivitet av elektricitet och har en låg värmeledningsförmåga. De enastående egenskaperna isolerar mot kyla på vintern och ger extra säkerhet i krävande arbetssituationer.

TRANEMO SKINSAFE™ SYSTEM

När flera lager flamskyddskläder kombineras ökar skyddet avsevärt. Tranemo rekommenderar användning av två eller flera lager av flamskyddskläder för att hålla dig varm och skyddad. Tranemo testar alla nya plagg och kommer löpande testa om Tranemo Skinsafe™-system och lagerplagg, enligt den reviderade standarden EN 61482-2:2020 som inkluderar ELIM och ATPV/ EBT-värden.

TVÅLAGERS-SYSTEM

Vid krävande inomhusarbeten kan det räcka med Tranemo Skinsafe™ i två lager för att uppnå tillräckligt skydd. Kombinationsplaggen är mjuka och lätta vilket ger användaren en god komfort och gör att hen orkar jobba effektivt under hela arbetsdagen.


Tranemo Skinsafe - Two layer system


Tranemo Skinsafe - Two layer system


Tranemo Skinsafe - Two layer system

VINTERSYSTEM

Lager-på-lager-principen är perfekt vid användning av inherent flamskyddade vinterplagg. Flera lager av plagg värmer, isolerar och ökar flamskyddet. Kombinationen ger ett system som är lätt och komfortabelt men även enkelt att anpassa vid fysisk aktivitet.

Tranemo Skinsafe - Winter System


Tranemo Skinsafe - Winter System


Tranemo Skinsafe - Winter System

ZENITH-SYSTEM

Zenith är utvecklad för att du ska vara väl synbar där det även finns risker förknippade med högspänning och olika underhållsarbeten. När Zenith kombineras med ett eller flera lager av andra flamskyddade plagg, får du ett system som uppnår ett högre skydd och en plaggkombination som passar arbete med varierande intensitet och temperatur.


Tranemo Skinsafe - Zenith system

CANTEX-SYSTEM

Ett 3-lagerssystem är en väl utarbetad och säker kombination för stålverk och andra tunga industrier där användaren utsätts för höga nivåer av energi och värme samtidigt som skydd mot värmeöverföring och ljusbåge är grundläggande. Cantex inherent flamskyddande egenskaper utgör ditt bästa försvar mot dessa risker.


Tranemo Skinsafe - Cantex System


Tranemo Skinsafe - Cantex System

 

TERA TX-SYSTEM

Tera TX är en mycket uppskattad serie flamskyddskläder för kraftindustrin och andra krävande utomhusarbeten. När Tera TX kombineras med ett eller flera lager av andra flamskyddade plagg, får användaren ett system som uppnår ett högre skydd och en plaggkombination som passar för arbete med varierande intensitet och temperatur.


Tranemo Skinsafe - Tera TX System


Tranemo Skinsafe - Tera TX System


Tranemo Skinsafe - Tera TX System


Tranemo Skinsafe - Tera TX System


Tranemo Skinsafe - Tera TX System


Tranemo Skinsafe - Tera TX system


Tranemo Skinsafe - Tera TX System


Tranemo Skinsafe - Tera TX System


Tranemo Skinsafe - Tera TX system


Tranemo Skinsafe - Tera TX system


Tranemo Skinsafe - Tera TX system


Tranemo Skinsafe - Tera TX system

Tranemo Skinsafe Illustration