GRUVA

Idag blir gruvindustrin allt mer automatiserad och har mycket hög säkerhet. Det innebär även nya risker då gruvorna är djupare, maskinerna större, produktionstakten högre samt gruvtrafiken mer omfattande.

En stor del av arbetet i dagbrott och gruva utförs i riskfyllda miljöer, både under och ovan jord. Vanliga risker är damm, gaser, kemiska ämnen, fall, begränsad synbarhet, trafik, brand samt risker i samband med sprängning och vattenlås. När risker inte kan undvikas är det viktigt att använda rätt personlig skyddsutrustning.

Skyddskläder certifierade enligt EN ISO 20471 bidrar till hög synbarhet vid arbeten i närheten av de stora fordonen som används i gruvmiljön. Arbete i gruva kan även kräva andra viktiga certifieringar för skyddskläder, beroende på vad man utför för arbete, exempelvis EN 1149-5, EN ISO 11612 och EN ISO 11611.

RISKANALYS

  • Trafikolycka (stora fordon i dagbrott och gruva)
  • Flamma & Hetta
  • Risk för explosion / ATEX-miljö (begränsad risk)
  • Ljusbåge (vissa yrkesgrupper)
  • Svetsloppor (begränsad risk)

RISKUTVÄRDERING

Vid arbete i dagbrott eller gruva behövs kläder certifierade enligt EN ISO 20471 för att vara väl synlig för de stora fordonen som används. De enorma fordonen har stora döda vinklar och därför kan plagg med hög synbarhet vara avgörande när man vistas i gruvmiljön. I ATEX-miljöer där användaren hanterar sprängämnen eller vistas i gruvgångar där det kan finnas naturgas som t.ex metan, rekommenderar Tranemo plagg certifierade enligt standarden EN 1149-5 i kombination med EN ISO 11612. Antistatiska plagg har egenskaper som minimerar risken för gnistbildning (en antändningskälla) som kan orsaka en explosion. Majoriteten av Tranemos flamskyddsplagg är EN 1149-5-certifierade. Antistatiska plagg har antistatfibrer i tyget och dolda metallaccessoarer enligt designkraven. Tranemo har även ett stort urval av helt metallfria plagg. 


I gruvdrift arbetar de flesta med underhåll och infrastruktur och för elektrikerna finns risk för ljusbåge. Med rätt lösning av skyddskläder märkta IEC 61482-2 / EN 61482-2 kan effekterna av dessa risker minimeras. Tranemo rekommenderar ett Tranemo Skinsafe™-system med ett yttre lager som uppfyller PPE 2 med en Arc Rating (ATPV eller EBT-värde, enligt NFPA 70E) över 8 cal/cm². 


Alla Tranemos ljusbågecertifierade plagg har Arc Ratingvärdet angivet på utsidan av plaggen för att göra det enkelt att välja rätt skydd. I den reviderade standarden EN 61482-2 används ELIM som Arc Rating-värde. Som ytterligare information kan även ATPV/EBT-värdet anges vilket hänvisar till riskbedömningsstandarden NFPA 70E. Alla Tranemos nya produkter testas enligt EN 61482-2 och märks med både ELIM- och ATPV/EBT-värdet. Under en övergångsperiod kommer Tranemo att uppdatera lagerplagg certifierade enligt IEC 61482-2, vilket innebär att olika märkningar kan förekomma på plaggen. 


Vid tillfällig svetsning måste tyget klara EN ISO 11611, annars bör de ordinarie skyddskläderna kompletteras med svetsanpassade tillbehör.