Banner-Petrochemical

Kemi och Petrokemi

KEMI & PETROKEMI

 

Arbete inom kemi/petrokemi kräver ofta skyddskläder som är certifierade enligt EN 13034, EN 1149-5 och EN ISO 11612. Det är samtidigt viktigt att man kontrollerar vilka kemikalier som används på företaget så att just den kemikalien/kemikaliegruppen är testad på skyddskläderna som väljs.

 

RISKANALYS

  • Stänk av kemikalier
  • Risk för explosion / ATEX-miljö
  • Flamma & hetta
  • Ljusbåge (vissa yrkesgrupper)
  • Trafikolyckor (begränsad risk)

RISKUTVÄRDERING

När du arbetar inom petrokemiindustrin rekommenderar Tranemo plagg certifierade enligt EN 13034, EN 1149-5 och EN ISO 11612. Plaggens antistatiska egenskaper har stor betydelse eftersom de minimerar risken för att plaggen bildar gnistor (en antändningskälla) som kan orsaka en explosion. Där risk att utsättas för ljusbåge finns behöver du plagg certifierade enligt EN 61482-2/IEC 61482-2. Hög synbarhet enligt EN ISO 20471 kan också vara av stor vikt.


De flesta av Tranemos tyger som är certifierade enligt EN 13034 har en beredning som skyddar mot kemikalier i sprayform. Plagg med lämplig och godkänd design får märkas med CE-symbolen. Det är viktigt att välja rätt tyg som klarar riskerna med den typ av kemikaliegrupp som används i verksamheten. EN 13034-märkta skyddskläder behöver industritvättas för att återaktivera och återimpregnera EN 13034-beredningen. Detta gäller både tyger med eller utan PFAS.


ETT BÄTTRE MILJÖVAL
Om ditt företag inte kräver skydd mot O-xylen eller Butanol kan du välja ett tyg med en PFAS-fri finish, Tranemos PFAS-fria finish klarar EN 13034 för syror och baser. 


Per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) är en bred grupp av laboratorieframställda kemikalier som används i många konsument- och industriprodukter. PFAS används för dess goda resistens mot fett, olja, vatten och värme men är ett dåligt miljöval. Tranemo arbetar hårt med att fasa ut PFAS där det inte är nödvändigt och ser också behovet av en strikt kemikalielagstiftning för att minimera och på sikt avsluta användningen av PFAS. 2021 gick vi med i Chemsecs Corporate PFAS Movement - ”No to PFAS” för att påverka hur kemikalielagstiftning implementeras i praktiken.


En PFAS-fri finish innehåller inte de fluoratomer som naturen har så
svårt att bryta ner. Detta gör en PFAS-fri produkt till ett bättre och mer
miljövänligt val.