Banner-Petrochemical

Kemi och Petrokemi

KEMI & PETROKEMI

 

Arbete inom kemi/petrokemi kräver ofta skyddskläder som är certifierade enligt EN 13034, EN 1149-5 och EN ISO 11612. Det är samtidigt viktigt att man kontrollerar vilka kemikalier som används på företaget så att just den kemikalien/kemikaliegruppen är testad på skyddskläderna som väljs.


RISKANALYS

  • Risk för explosion / ATEX-miljö
  • Flamma & hetta
  • Stänk av kemikalier
  • Ljusbåge (vissa yrkesgrupper)
  • Trafikolyckor (begränsad risk)

RISKUTVÄRDERING

När du arbetar inom petrokemiindustrin rekommenderar Tranemo plagg certifierade enligt EN 13034, EN 1149-5 och EN ISO 11612. Plaggens antistatiska egenskaper har stor betydelse eftersom de minimerar risken för att plaggen bildar gnistor (en antändningskälla) som kan orsaka en explosion.


De flesta av Tranemos tyger som är certifierade enligt EN 13034 har en beredning som skyddar mot kemikalier i sprayform. Plagg med lämplig och godkänd design får märkas med CE-symbolen. Det är viktigt att välja rätt tyg som klarar riskerna med den typ av kemikaliegrupp som används i verksamheten. Tygerna behöver industritvättas för att återaktivera och återimpregnera EN 13034-beredningen.


Där risk att utsättas för ljusbåge finns behöver du plagg certifierade enligt EN 61482-2. Hög synbarhet enligt EN ISO 20471 kan också vara av stor vikt.