Leverantörsbedömning

Fysiska audits (extern granskning av arbetsmiljön) genomförs kontinuerligt på plats för att säkerställa att Tranemos leverantörer efterlever de krav som ställs på en säker och trygg arbetsplats. Att vara på plats hos våra leverantörer ger också möjlighet att diskutera, säkerställa och utveckla de värderingar som ligger för grund för Tranemos Code of Conduct.

 

Exempel på vad vi tittar på vid en fysisk audit är:

 

  • Brandlarm och utrustning för att släcka brand
  • Säkerhetsutrustning vid riskfyllt arbete
  • Nödutgångar och tydlig skyltning i lokalerna
  • Första hjälpen utrustning (First Aid Kit)
  • Brandövningar och utbildning av personal i säkerhets- och hälsofrågor
  • Personalutrymmen för hygien och måltider
  • Genomgång av övriga underlag som säkerställer att Code of Conduct efterlevs
Bild