Det goda företaget

Tranemo strävar efter att positivt bidra till samhället där vi verkar. Vi har en lång tradition av en stark lokal närvaro och djupt samhällsengagemang.


Vi stöttar utbildning genom handledning för gymnasieelever och praktikplatser till Textilhögskolan i Borås. Integrationen är en viktig framtidsfråga och vi erbjuder arbete för nyanlända och vid behov även utbildning i svenska. Genom stöd till lokala kulturföreningar anordnas festivaler, teaterföreställningar och konserter. Eftersom friskvård ligger oss varmt om hjärtat sponsrar vi inte bara vår egen personals idrottande, utan även lokala klubbar inom bland annat skidåkning, orientering, gymnastik, ishockey och fotboll.