VÅRT ANSVAR

 

Vårt mål är att minimera vår miljöpåverkan för att bidra till ett hållbart samhälle. Genom tydlig miljöstrategi, miljöpolicy och hållbar produktutveckling skapar vi morgondagens skydd med den lägsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.