LJUSBÅGE - DEN BORTGLÖMDA RISKEN

Enligt elsäkerhetsverkets rapport för 2018 rapporterades en dödsolycka, 456 elolyckor samt 335 tillbud - i samband med utfört elarbete. Under 2019 omkom ytterligare tre personer i elolyckor.

 

TRANEMO arbetar sedan 1934 mot en nollvision av allvarliga flamrelaterade olyckor, genom att vara en ledande europeisk leverantör av inherent flam- och ljusbågeskyddade arbetskläder. Med 100 % inherent flamskydd garanteras användaren ett plagg med livslångt skydd. Flamskyddsfunktionen är inbyggd i fibern och kan varken tvättas eller slitas bort.

 

 

HAR DITT FÖRETAG KOLL PÅ VILKA LJUSBÅGSRISKER SOM FINNS PÅ ER ARBETSPLATS?

Tomas Kristensson från SSG, Swedish Standard Solutions Group AB, arbetar med konkurrensneutrala och högaktuella frågor främst inom svensk industri samt utveckling av standarder. Bland annat ljusbågestandarden. Tomas är i grunden elingenjör och har varit med och format de utbildningar och den rådgivning som SSG erbjuder.

RISKER VID LJUSBÅGE

Elriskfaktorn för ljusbåge uppstår där man arbetar med elektricitet i en öppen elektrisk utrustning eller vid arbete med helt öppna elanläggningar. Faran med en ljusbåge inkluderar termiska effekter, högt ljud, splitter, smält metall, optisk strålning, brännskador och andra effekter.

Ljusbågsfaran är en viktig fråga för TRANEMO i strävan mot målet om att det tack vare rätt skyddsutrustning, inte skall förekomma några allvarliga skador på arbetsplatser, relaterade till hög värme och eld.

Tomas Kristensson menar att han ofta kallar ljusbågen för ”den bortglömda risken” och visar en bild från 1939, som illustrerar dåtidens oisolerade stålverk.

Det fanns stora risker för ljusbågar. Därefter började man isolera och sänka sannolikheten för olyckor något, men då kom verktygen in i bilden. Ett oisolerat verktyg löper också stor risk för att framkalla en ljusbåge. I början på 90-talet började man att isolera verktygen och år 1996 började man arbeta med dessa. Men trots det så tändes det fortfarande ljusbågar.

Enligt Kristensson finns det inga tvivel om att riskerna kvarstår än idag, då vi fortfarande arbetar med viss gammal och öppen utrustning. Han exemplifierar också luftledningar och oisolerade batterier. Även de tillfällen då elrelaterade underhållsarbeten utförs eller då man tar bort dörrar och beröringsskydd och sedan står och skruvar, innebär ljusbågerisk.

Ljusbågskador må vara ovanliga, men extremt allvarliga och ofta krävs det mer kunskap och utbildning inom området, för att de yrkesprofessionella ska förstå konsekvenserna, förändra sitt beteende och minimera riskerna för ljusbågeskador.

TRANEMO har utvecklat TRANEMO SKINSAFE - ett flerlagersystem designat för att skydda användarens hud mot hetta, flamma och ljusbågeolyckor. Med hänsyn till krävande arbetssituationer sätter vi individen i fokus genom en effektiv kombination av skyddslager, från huden och utåt. Alltid med säkerhet, komfort och passform i fokus.

Som arbetsgivare bär man ansvar för att utföra en riskbedömning, analysera konsekvenser, värdera sannolikhet i att en olycka inträffar samt se till att användarna har rätt skyddsutrustning och verktyg. Man skall också genomföra en riskhantering före, under och efter ett genomfört elarbete. I andra fall då man som innehavare äger eller nyttjar en anläggning där det finns en ljusbågefara, bär man ansvar om det finns risk för ljusbåge. Då bör man upplysa andra om risker vid ljusbågeolycka, inventera, beräkna, skylta och tala om vilkarbeten som får utföras och inte, informerar Kristensson.

 

SSG har tagit fram en vägledningsguide om ljusbågsproblematiken i elanläggningar. Guiden är ett stöd för att informera innehavare och arbetsgivare om hur man bör hantera de anläggningar som löper risk för konsekvenser vid ljusbågeolyckor. Guiden ger bland annat information om viktiga moment att gå igenom för att motverka riskerna för ljusbågeolyckor.

 

  • UPPSTART OCH KARTLÄGGNING
  • BERÄKNING
  • RISKHANTERING  
  • PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING OCH VERKTYG
  • SKYDDSINSTRUKTIONER
  • PROJEKT, KONSTRUKTION, UPPHANDLING  
  • KOMPETENS OCH UTBILDNING 
  • UPPFÖLJNING, EFTERLEVNAD OCH REVISIONER

 

När analysen är klar och eventuella risker har identifierats är det dags att vända sig till TRANEMO. Tillsammans utför vi en individuell riskanalys. Vi tror inte på ett multinormkoncept, där endast ett plagg skulle skydda mot alla risker oavsett yrkesgrupp. TRANEMO utlovar att med expertis och innovation leverera kvalitetssäkra skyddskläder, framtagna för att skydda dig mot de risker som finns i just ditt arbete.

 

VILKA ÄR DE VANLIGASTE BRISTERNA?

Tomas har i sitt arbete stött på många gamla anläggningar och menar att det både är en ekonomisk fråga men också en fråga om okunskap kring riskerna.

 

Få prioriterar att byta ut ett helt ställverk, då de aldrig har råkat ut för en ljusbågeolycka tidigare. Det kan vara just då olyckan slår till. En bristfällig riskanalys eller ett felaktigt utfört elarbete kan bidra till möjliga personskador och en potentiellt uppstannad produktion under flera veckor.

 

Tomas råder företag att undersöka de alternativ som finns för att minimera riskerna utan att behöva byta ut ett helt ställverk. Exempelvis genom att analysera arbetsmetoder, skyddsutrustningar och se till att skyddskläderna har rätt säkerhetsnivå. Här sker ett kontinuerligt samarbete mellan TRANEMO och SSG. Kristensson menar att det är ytterst få företag inom svensk industri som genomfört en djupgående riskbedömning enligt SSG 4510.

 

Det är ett enormt stort jobb kvar och man kan säga att vi fram till idag endast har skrapat lite på ytan och satt bollen i rullning. Jag hade en ambition om att fixa detta på tre månader och nu har jag arbetat med ljusbågsfrågor i snart sju år och fortfarande finns mycket kvar att göra.

Genom att SSG sätter standarder och utbildar i viktiga elsäkerhetsfrågor så kan TRANEMO leverera rätt nivå av skyddskläder som håller dessa mått och mer därtill. Elektriska produkter uppfyller en allt större del i vårt samhälle, vilket också gör att säkerheten blir desto viktigare.

Vi laddar våra eldrivna cyklar, bilar och solcellspaneler. Våra hushåll är fulla av batterier och eldrivna prylar, vilket kan skapa riskfyllda situationer för både privatpersoner och utgivande branscher.

I många fall behöver man säkerställa ett högre skydd i plaggen än vad standarderna kräver. Varje plagg från TRANEMO har det skydd och funktioner som krävs för att motverka alla potentiella risker. Via länken nedan kan du läsa mer om hur TRANEMO arbetar med skyddskläder som skyddar mot ljusbåge.