Genom varaktiga och slitstarka material får vi hållbara och slittåliga kläder

Vår Fabric Quality Manager Anna Larsson ser till att alla våra ingående material som används i produktionen håller hög kvalitet och uppfyller våra specifika krav.


Vad innebär ditt arbete som kvalitetsansvarig?

Mitt arbete som tygkvalitetsansvarig innefattar ett brett område. Bland annat ansvarar jag för Tranemos labb och ser till att textilier testas inför produktion utifrån olika testparametrar. Jag ansvarar även för nyutveckling av tyger där vi tillsammans med produktutvecklingsavdelningen och våra tygleverantörer samarbetar för att anpassa och optimera ingående material i enighet med våra krav.


Hur jobbar vi med kvalitet på Tranemo?

Tranemo är certifierade enligt ISO 9001 sedan många år tillbaka. Det innebär att vi aktivt arbetar med processer och flöden på alla avdelningar för att säkra upp hög kvalitet. Vi har en välutvecklad kvalitetsprocess både när det gäller löpande produktioner och produktutveckling av nya tyger. Att varje tyg testas och godkänns innan produktion är en viktig utgångspunkt i vårt kvalitetsarbete. Det resulterar i färre reklamationer då vissa problem kan avvärjas redan innan produktionens start. I Tranemos interna labb testar vi och kontrollerar textilier med fokus på egenskaper som tvättbarhet, krymp, färgäkthet, rivstyrka och nötning. Därutöver genomför vi kvalitetskontroll av våra inherent flamskyddade tyger enligt andra viktiga parametrar - antändbarhet samt kemikalie- och vattenavvisning. Certifiering av produkter och tyger sker efter omfattande tester på externa ackrediterade laboratorier.


Vilka framsteg har åstadkommits under det senaste året inom kvalitetsområdet på Tranemo?

Under våren 2021 lanserades vår nya kollektion Cantex Weld Stretch (WS) med en helt fluorkarbonfri beredning som uppnår kemikaliestandarden EN 13034 för syra och bas. I Cantex WS har vi även förbättrat materialets slitstyrka, plaggens flamskyddade egenskaper och livslängd.

Hur viktigt är Tranemos kvalitetsarbete för omvärlden?

Genom innovation och utveckling inom textilier kan vi ytterligare förbättra skyddsegenskaperna i våra flamskyddskläder. Det innebär ökad trygghet och säkerhet för våra användare. Dessutom värderar vi hållbarhetsaspekten i varje minsta detalj och har möjlighet att erbjuda hållbara skyddsplagg utan att kompromissa med användarens säkerhet.

Hur gynnar detta arbete den hållbara utvecklingen både på kort och lång sikt?

Det kontinuerliga kvalitetsarbetet är nödvändigt för att hålla en hög standard för ingående material. Genom varaktiga och slitstarka material får vi hållbara och slittåliga kläder som håller efter många tvättar och tuff användning.

Framtidsvisioner inom kvalitetsområdet på Tranemo?

Det kommer att bli fortsatt fokus på hållbarhetsaspekten för ingående material, från det mest optimala fibervalet till projekt som involverar tygåtervinning. Idag saknas det exempelvis forskning och studier inom vissa fibrer som kunde bli intressanta för vår framtida produktutveckling. Ökad tillgång till underbyggande fakta kring det kan ge oss ännu bättre förutsättningar för att fortsätta skapa de mest hållbara skyddslösningarna med användarens säkerhet i fokus.