Utveckling av morgondagens hållbara skydd

Kristin Alderin om hållbarhet

Att skapa skyddskläder och samtidigt ha fokus på hållbarhet är en krävande process. Kristina Alderin, hållbarhetschef på Tranemo, leder arbetet med att erbjuda lösningar som kombinerar miljökrav med åtagandet att förebygga skada och skydda liv.

 

Vilka är de största utmaningarna vid utvecklingen av hållbara flamskyddskläder?

Att säkerställa att Tranemos kunder får den mest miljövänliga produkten som samtidigt uppfyller korrekt skyddsnivå. Detta gör vi genom att involvera kundens behov redan i uppstarten av alla projekt. Vi börjar med en riskbedömning, analyserar miljön där skyddskläderna ska användas, riskerna de kan komma att utsättas för och andra viktiga variabler. Riskbedömningen utgör stommen i arbetet och utifrån den kan vi ta välgrundade beslut, både ur ett skydds- och ett hållbarhetsperspektiv.

 

Hur påverkar detta hållbarheten?

Det är ganska enkelt. Även om plagget ger ett visst skydd, kan det på grund av materialets sammansättning, finnas fall då kunden väljer ett skyddsplagg som inte är anpassat för just deras behov och risker. Riskbedömningen ger oss på ett tidigt stadium möjlighet att identifiera riskerna och ge råd även ur ett miljöperspektiv.

 
Kan du ge några exempel på detta?
Vi har slutfört och är för närvarande engagerade i flera projekt där fibrer ersätts av exempelvis återvunnen bomull eller där typen av fibrer justeras för att förbättra plaggets hållbarhetsegenskaper. Tack vare detta, utvecklar vi textilier med mindre påverkan på miljön genom användning av färre kemikalier, färgämnen, vatten, el och andra resurser som kanske inte ens är nödvändiga. Givetvis genomgår alla nya material ingående tester som exempelvis industritvätt och användartester för att säkerställa att skydd och prestanda förblir opåverkade efter användning.

 
Hur viktig är Tranemos relation till partners och leverantörer?

Relationerna utgör grunden i vårt arbete och vi investerar mycket tid och ansträngning för att nå ett samarbete som är både produktivt och transparent. Vi arbetar mycket nära våra leverantörer vid utveckling av nya textilier, bland annat för att hitta nya processer med reducerad energi- och vattenförbrukning. Vår expertis och våra partners och leverantörers expertkunnande samordnas och utnyttjas på flera sätt till förmån för båda parter där det gemensamma arbetet slutligen leder fram till nya fördelar för kunderna. Båda parter är införstådda med att vi tillsammans har en utomordentlig position där vi driver utvecklingen framåt. Med detta i åtanke, är det också en fördel att de flesta av våra produktionsleverantörer finns i Europa.

 

På vilka andra sätt yttrar sig dessa partnerskap?

Tillsammans driver vi forskning och utveckling av fibrer och deras användning framåt. Vår önskan att vara innovativa och hitta nya lösningar är drivkraften i detta arbete. Därför är det viktigt att vi tydligt kommunicerar våra krav och det kan vi göra tack vare det expertkunnande och den erfarenhet som finns i vårt team. Vid branschevenemang, som till exempel Techtextil, kan vi träffas och lyssna på våra partners och leverantörer, granska nya textilier och fibrer och diskutera de utmaningar vi står inför för att kunna leverera mer hållbara lösningar. Ett praktiskt exempel på detta skulle kunna vara när en leverantör utvecklar en textil med en blandning av fibrer och vi har identifierat en potentiell möjlighet att låta en fiber förbli ofärgad. Tillsammans kan vi uppnå det.


Att se på materialkonstruktion från ett nytt perspektiv verkar vara en avgörande hållbarhetsfråga. Varför är det så?

Det stämmer att det är ett område där stora hållbarhetsvinster är möjliga att uppnå. Samtidigt är det ett område som ständigt innebär en svår balansgång. Frågorna vi ställer oss själva när det gäller textilier är ”Vad kan ersättas? Vad kan vi ersätta det med? och hur påverkar det plagget i sin helhet?”. Självklart måste våra plagg erbjuda rätt skyddsnivå och en lång livslängd. Detta är vår främsta prioritet. Det finns inget utrymme för kompromisser när det gäller att skydda våra kunder. Dock ser vi att vi har en skyldighet att forska och förnya – innovation och utveckling är en fortlöpande process och tillsammans med våra leverantörer är vi glada över att kunna gå i spetsen när det gäller att utmana och ifrågasätta konventionella idéer.

 
Hur använder ni hållbart tänkande vid tillverkning av skyddskläder?

Vi tillverkar plagg som är enkla att reparera. Detta medför att kunden får ett plagg med längre livslängd, minskad total ägandekostnad och minimal miljöpåverkan. Tranemo har ett av branschens mest erfarna och duktiga team som alltid är redo att hjälpa kunder med att få ut det mesta möjliga av varje unik detalj. Enbart det här kan göra en avsevärd skillnad för hållbarheten. Just nu är vi engagerade i projekt med våra partners där målet är att öka vårt expertkunnande inom återvinning av flamskyddade plagg, där även återvinning av förorenade och använda plagg ingår. Ett område som är komplicerat.


Sammanfattningsvis, vilka råd kan ni ge kunder så att de kan välja mer hållbara alternativ?

 

  • Lita på vår expertkunskap - genom Tranemos riskbedömningsprocess kan vi hjälpa alla kunder att hitta rätt plagg, vilket kan ha en avgörande påverkan på hållbarheten.
  • När du hittat rätt plagg - lär dig hur du tar hand om det på korrekt sätt. Vi tillverkar plagg som ska ha längsta möjliga livslängd genom smart design, materialval och som garanterat är optimerade för industritvätt. Det är dock avgörande 
    att lära sig hur plagget ska skötas och att försäkra sig om att det hanteras på korrekt sätt.
  • Om ett plagg skadas - fråga Tranemo hur det ska repareras. Vi kan tillhandahålla kunskap och ersättningsdelar som möjliggör reparation utan att kompromissa med skyddsfunktionen.
  • Hjälp till genom att ställa några grundläggande frågor till dig själv. Skulle du kunna acceptera en annan färg för att minska kemikalie-, vatten- eller energiförbrukning? Skulle du kunna introducera ett system där använda 
    plagg samlas in för återvinning? Har du 100% kunskap om hur du ska ta hand om de plagg du redan har?

 

Tillsammans med kunder och leverantör vill Tranemo förändra och minska miljöpåverkan idag, imorgon och i framtiden.