Produktens livslängd är avgörande för klimatet

Bild

Idag, när effekterna av klimatförändringen får katastrofala följder, är den förstärkta växthuseffekten och den globala uppvärmningen ett faktum. Mänskliga aktiviteter rubbar naturens balans och klimatsystemet. För att hindra klimatförändringen, måste alla bidra till omställningen mot en hållbar framtid.

 

I över 80 år har Tranemo utvecklat skyddskläder i världsklass på ett hållbart sätt. Sedan starten har ett tydligt hållbarhetsfokus varit en av företagets största drivkrafter. Nu tar Tranemo ytterligare ett strategiskt grepp om hållbarhetsfrågan genom att koppla samman behovet av personligt skydd med den senaste miljöforskningen. Resultatet sammanfattas i Tranemos miljöstrategi med fokus på hållbara utvecklingsprocesser och effektiva klimatåtgärder.

 

Den senaste forskningsrapporten, genomförd av forskningsinstitutet RISE, visar att det mest effektiva sättet att minska miljöpåverkan från klädkonsumtionen uppnås genom att öka plaggets praktiska livslängd. Om den praktiska livslängden för ett plagg ökar med en faktor tre, minskar koldioxidavtrycket och vattenanvändningen med 65-66 procent. Det innebär också mindre avfall och resursanvändning.

 

På Tranemo tas hänsyn till miljö- och klimatpåverkan i alla stegen av produktens livscykel redan i produktutvecklingsprocessen.

 

”Vi har alltid strävat efter att tillverka skyddskläder med längre livslängd och detta förhållningssätt finns djupt inbyggt i vårt DNA”, säger Max Larsson, vd på Tranemo som tillsammans med hållbarhetsansvarig, Kristina Alderin, driver utvecklingen av morgondagens hållbara skydd.

 

Att skapa skyddskläder och samtidigt ha fokus på hållbarhet är en krävande process. Tranemos mål är att säkerställa att användaren får den mest miljövänliga produkten som samtidigt uppfyller korrekt skyddsnivå. Genom kartläggning av kundens behov, börjar Tranemo redan i uppstartsfasen med en riskbedömning, där man analyserar miljön för skyddskläderna, riskerna de kan komma att utsättas för och andra viktiga variabler. Riskbedömningen utgör stommen i arbetet och utifrån den kan Tranemo ta välgrundade beslut, både ur ett skydds- och ett hållbarhetsperspektiv.

 

Enligt Kristina Alderin, tillverkar Tranemo plagg som ska ha längsta möjliga livslängd genom smart design, materialval och som garanterat är optimerade för industritvätt. Det är dock avgörande att lära sig hur plagget ska skötas och att försäkra sig om att det hanteras på korrekt sätt. Tranemo har ett av branschens mest erfarna och kompetenta team som alltid är redo att hjälpa kunder med att få ut det mesta möjliga av varje unik detalj. Enbart det här kan göra en avsevärd skillnad för hållbarheten.

 

En annan viktig hållbarhetsfaktor är att Tranemos skyddskläder är enkla att reparera. Vid behov tillhandahåller Tranemo lämpliga reparationskit och instruktioner för att kunna reparera skyddsplagget på rätt sätt. Detta medför att kunden får ett plagg med längre livslängd, minskad total ägandekostnad och minimal miljöpåverkan.

 

Utöver fokuset på proaktivt arbete med produktens livslängd, strävar Tranemo att förebygga och minska negativ miljöpåverkan genom ytterligare klimatåtgärder enligt miljöstrategin. Inom ramen för miljöarbetet bedrivs olika projekt i syfte att minska energianvändning och miljöpåverkan från transporter samt förbättra produktionsteknologi med mindre kemikalieanvändning och användning av naturresurser.