Hållbarhetsresa är en mångsidig process

Nieke Sarink

Nieke Sarink är ny hållbarhetsansvarig på Tranemo sedan en månad tillbaka. Hennes roll är att driva hållbarhetsarbetet framåt med utgångspunkt i företagets miljöstrategi. Nieke är utbildad textilingenjör och har tidigare jobbat med kvalitet och produktutveckling inom olika branscher i textilindustrin.
Ditt ansvar är att leda hållbarhetsarbetet, kan du berätta mer om din roll?

Hållbarhet eller hållbarhetsresa är en mångsidig process. Det är en komplex fråga framförallt när det gäller textilier. Min roll är att fortsätta driva hållbarhetsfrågorna enligt miljöstrategin och knyta ihop alla delar. Samtidigt håller jag mig uppdaterad med nya möjligheter som kan bidra till ett mer hållbart företag.
Hur arbetar Tranemo för att ligga i framkant när det gäller hållbarhet?

Tranemo tar hänsyn till och minimerar miljöpåverkan över hela produktlivscykeln. Genom vetenskapsdrivna forskningsinitiativ och vårt nära samarbete med leverantörer kan vi maximalt använda kunskapen i alla steg i värdekedjan. Det hjälper oss att ligga i framkant inom hållbar utveckling, samtidigt vill vi inte vara en ensam ö. i Idag deltar vi i olika projekt i samarbete med TEKO:s miljögrupp, Kemikaliegruppen, Textile & Fashion 2030 och TexChain 3 för att driva hållbarhetsarbetet inom textilbranschen framåt.
Vad upplever du är den största utmaningen idag?

Hållbarhet är inte enkelt, framförallt när det kommer till textilier. Att välja bara en väg har både för- och nackdelar och utmaningen är att hitta rätt balans. Hållbar produktutveckling innebär tidig bedömning av olika aspekter som ska noggrant övervägas. Till exempel ett material kan ha sämre miljöprestanda i produktionsfasen, men samtidigt förlänga livscykeln hos slutprodukten. Och tvärtom, ett material med bättre miljöprestanda kan resultera i kortare produktlivslängd. Här är det viktigt att ta rätt beslut baserat på analys av användningsområden och återvinningsmöjligheter av slutprodukten.
Som hållbarhetsansvarig är det viktigt att få hela organisationen engagerad i hållbarhetsfrågorna. Vad är viktigt att tänka på för att lyckas med det?

Tranemo är sedan flera år tillbaka certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Det innebär att hela organisationen är involverad i förbättringsarbetet inom miljöområdet. Viktiga faktorer för fortsatt framgång är att identifiera alla delar i produktionsprocessen för en ökad miljömedvetenhet i hela organisationen och motivation för ständig förbättring.